MOTROM, s.r.o.

Program rozvoje venkova ČR

 

TENTO PROJEKT
„Technologie pro řezání vodním paprskem – MOTROM s.r.o.“
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA


v rámci opatření číslo a název opatření
Programu rozvoje venkova ČR

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.